Renholdsfirmaer I Oslo letter byrden for mange

Renhold og vask har lenge vært viktige hjørnesteiner i samfunnet vårt og i de fleste industrier. Det er avgjørende for samfunnet på utrolig mange områder. Det har vært en stor kulturell endring de siste to århundrene når det kommer til dette feltet. Ikke minst har det vært en endring på feltet rengjøring som har endret hvordan samfunnet ser på kjønnsrollene.

Renholdsfirmaer I Oslo

For helsen vår så spiller rengjøring en svært stor rolle og godt renhold samt god hygiene har påvirket den moderne medisinen. Renholdsfirmaer i Oslo så vell som i resten av landet, fyller viktige roller i alles hverdag.

Renhold var kvinnens oppgave

Kjønnsrollene var veldig tydelige frem til midten av 70-tallet da kvinnefrigjøringen skjøt fart. Sammen med kravet om like muligheter i arbeidsmarkedet, var kvinnenes ønske at oppgavene i hjemmet skulle fordeles mellom kjønnene.

På 50-tallet kunne man se hvordan den perfekte kvinnen skulle være som mor og hustru. I filmer og i reklamer ble oppgavene i hjemmet glorifisert og tydeliggjort for hva som ble forventet av den perfekte hustruen.

Renhold var kvinnens oppgave

Hjemmet var arbeidsplassen til kvinnen og det kunne nesten virke som om ektemannen var arbeidsgiveren. Hustruen skulle holde seg selv og barna prikkfrie, huset rengjort og maten skulle være på bordet når mannen kom hjem fra arbeid.

I dag opplever de fleste stort sett at samfunnet praktiserer likestilling både på arbeidsmarkedet og hjemme. Mange ting er lagt til rette for at det skal kunne være slik. Forutsetningene for en familie er også annerledes i dag.

Ofte er det avgjørende for begge å være i fulltidsarbeid for å klare seg økonomisk. Barnehager, skole og SFO har tatt over en god del av det som var en del av kvinners hverdag i hjemmet med ungene.

Når det kommer til rengjøring av hus og hjem, så har man i dag mange hjelpemidler som vi ikke kunne sett for oss å være foruten. I tillegg så er det mange og spesielt i byene som benytter seg av renholdsfirmaer i oslo og andre steder for vask og renhold av private hjem.

Renholdsfirmaer i oslo er et soleklart valg for de som kan

Noen benytter seg av slike tjenester så ofte som hver uke eller annenhver uke. Dette blir da en stor avlastning i hverdagen for de som ikke har tid eller ikke føler at de strekker til. Det kan være alt fra:

  • Storfamilier
  • Eldre eller syke
  • Pendlere

Renholdsfirma Oslo

For de som bruker renholdsfirmaer i Oslo til vask av private hjem jevnlig og til faste tider, så blir denne tjenesten en del av det vanlige renholdet. Mange skulle nok ønske at de kunne benytte seg av et slikt tilbud, men ser at det blir for kostbart.

Mange velger da å bruke slike renholdsfirmaer til storvask og sesongrengjøring et par ganger i året. Vindusvask er noe som mange overlater til andre og spesielt i bygg over flere etasjer som blokker og leilighetsbygg.

I tillegg er det blitt veldig vanlig å leie inn firmaer til inn- og utvask av boliger når en skal flytte. Folk flytter oftere i dag enn det som var vanlig for 30-40 år siden. I storbyene er det spesielt mange leieboliger og det forventes at en forlater en leiebolig i perfekt rengjort stand.

Og man kan kanskje og argumentere med at mange i dag ikke har den samme kunnskapen om rengjøring slik husmoren på 1950-tallet hadde. Det finnes mange triks og knep for de unge på sosiale medier som youtube og lignende, men det kan ikke sammenlignes med den enorme kunnskapen kvinnene hadde og ofte tillært seg gjennom husmorskolen.

2020 er året da alle lærte seg å vaske hendene igjen

Med pandemien som har vært en stor del av alles hverdag dette året, har mye av fokuset vært rettet mot renhold. Renhold av hender, flater og områder har vært og er fremdeles en stor del av hvordan vi reduserer videre smitte av koronaviruset.

Bedrifter og skoler har måtte stenge ved smitteutbrudd og alt har blitt vasket ned og desinfisert før en har kunnet åpne opp igjen. Her har renholdsfirmaer i Oslo gjort en stor innsats med smitterenhold. Hovedstaden har vært episenteret gjennom dette året med størst andel av smittetilfeller. Riktig og god håndhygiene og renhold av alle typer flater har vært og vil fortsette å være en stor del av vernet vårt mot slike farlige virus.

De usynlige arbeiderne

ryddige offentlige rom

Alle forventer rene og ryddige offentlige rom og områder. Det er noe vi ikke bare forventer, men ville reagert kraftig på om det ikke var slik.

Bedrifter og offentlige steder ville stengt dørene hvis renholdet stanset opp. Alt dette arbeidet som er så uhyre viktig i samfunnet, skjer som regel når vi ikke ser det eller er til stede. På skolene, på sykehus og ved de fleste andre steder så utføres renholdet og vedlikehold tidlig på morgenen før ting åpnes, eller på kveldstid når alle er gått hjem.

Oppgavene som utføres er tjenester som absolutt alle er avhengig av, men som de fleste av oss ikke tenker så mye på. Renholdsarbeidere er nok en gruppe arbeidstakere som fortjener høyere aktelse enn det de kanskje har i dag.