Archive for januar, 2021

Renholdsfirmaer I Oslo letter byrden for mange

Renholdsfirmaer I Oslo

Renhold og vask har lenge vært viktige hjørnesteiner i samfunnet vårt og i de fleste industrier. Det er avgjørende for samfunnet på utrolig mange områder. Det har vært en stor kulturell endring de siste to århundrene når det kommer til dette feltet. Ikke minst har det vært en endring på feltet rengjøring som har endret hvordan samfunnet ser på kjønnsrollene.

For helsen vår så spiller rengjøring en svært stor rolle og godt renhold samt god hygiene har påvirket den moderne medisinen. Renholdsfirmaer i Oslo så vell som i resten av landet, fyller viktige roller i alles hverdag.

Renhold var kvinnens oppgave

Kjønnsrollene var veldig tydelige frem til midten av 70-tallet da kvinnefrigjøringen skjøt fart. Sammen med kravet om like muligheter i arbeidsmarkedet, var kvinnenes ønske at oppgavene i hjemmet skulle fordeles mellom kjønnene.

På 50-tallet kunne man se hvordan den perfekte kvinnen skulle være som mor og hustru. I filmer og i reklamer ble oppgavene i hjemmet glorifisert og tydeliggjort for hva som ble forventet av den perfekte hustruen.

Hjemmet var arbeidsplassen til kvinnen og det kunne nesten virke som om ektemannen var arbeidsgiveren. Hustruen skulle holde seg selv og barna prikkfrie, huset rengjort og maten skulle være på bordet når mannen kom hjem fra arbeid.

I dag opplever de fleste stort sett at samfunnet praktiserer likestilling både på arbeidsmarkedet … Les resten »