Archive for januar, 2022

Bedriftshelsetjeneste – Forebyggende HMS-arbeid i fokus

bedriftshelsetjeneste

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal bistå arbeidsgiver med fagkyndige tjenester som skal bidra til å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte på en arbeidsplass.

Tjenesten skal også bistå med forebyggende HMS-arbeid, i tillegg til å sørge for god oppfølging av arbeidsmiljøet i den gitte virksomheten. Flere studier har vist at et godt og trygt arbeidsmiljø kan knyttes tett opp til både motivasjon, mestringsfølelse, arbeidsglede og positiv arbeidserfaring for både ansatte og arbeidsgivere.

Slike holdninger vil ha en svært positiv effekt på framdriften til en bedrift. Når en bedrift velger å knytte seg opp til en bedriftshelsetjeneste, vil tjenesten bistå arbeidsgiver med å utføre diverse oppgaver.

Hvorfor kreves det godkjennelse av bedriftshelsetjenester?

For at en bedriftshelsetjeneste skal bli regnet som en godkjent bedriftshelsetjeneste, kreves det at tjenesten blir godkjent av Arbeidstilsynet.

Man skiller mellom godkjente og ikke-godkjente bedriftshelsetjenester for å sikre at de tjenestene som blir tilbudt blir utført av et fagkyndig personell som har nødvendig med kunnskap og forutsetninger for å utføre de oppgavene som blir gitt.

Det gjøres også for å sikre at tjenesten ligger på et profesjonelt nivå. En av oppgavene som en bedriftshelsetjeneste står ovenfor er å informere arbeidsgiver om de ulike risikoene som finnes på en arbeidsplass.

Dette er en viktig oppgave som knyttes tett opp til de ansatte sin sikkerhet … Les resten »